Buničina Buničina Buničina

Buničina: většinou se používá
systém foukání do prostoru

jiná metoda je
sprejování
mokré buničiny na zdi

Fasáda: buničinová izolace
za dřevěnými deskami


Buničina

WOHNFLOCK-
buničinová izolace

(foukání nebo plnění)
NOVÉ: nyní dokonce k dispozici ve třídě protipožární ochrany B1 (materiál je silným retardérem hoření).

výkonnost materiálu:

podlahy a stropy:
střecha:
zeď:

35 - 40 kg/m3
45 - 55 kg/m3
55 - 65 kg/m3


Buničina Buničina

Systém WOHNFLOCK je nejvíce používán ve střešních izolacích (podkroví) a jako zhuštěný výplňový materiál výztužných a rámových konstrukcí pro svoji odolnost proti větru a izolační efektivitu.

WOHNFLOCK buničina – řešení pro výplňové izolace v podlažích...

.. a perfektní materiál pro nedostupné konstrukce, např. střecha


Upozornění: Pro záruku regulérní, bezpečné a větruvzdorné izolace
bude systém WOHNFLOCK napuštěn autorizovanými aplikátory (zeptejte se na požadavky nutné pro napuštění).


[BUNIČINA]: Směs recyklovaného papíru z novin je rozmělněna na malé části ("vločky" nebo šupiny), 20 až 30 procent váhy tvoří borová sůl – kvůli ohnivzdornosti, proti myším, hmyzu a plísni – směs je jehce stlačena, takže působí jako ohnivzdorně ve třídě B2 (normální hořlavost) nebo B1 (obtížně hořlavé).
Nevzniká žádný odpad, neboť buničinové vločky jsou zpracovány suchým procesem a v porovnání s jinými izolačními materiály je dopad na životní prostředí velmi nízký (Global 2000).
Systém WOHNFLOCK je nejvíce používaný pro izolace dutých prostorů mezi podlahovými nosníky, podpěrami a trámy, obzvláště ve střechách, stropech, výztužích a konstrukcích zdí (silněji zhuštěných). Zapuštění do buničiny zaručuje odolnost proti větru, těsně padnoucí izolaci bez odpadu.
– Systém WOHNFLOCK je mírně navlhčen kvůli adhezivitě vloček.

Výhody:
Systém používání buničiny jako izolačního materiálu se osvědčil a je úspěšně se používá více než 70 let v USA (Severní Americe) a více než 40 let v Evropě (obzvláště ve Skandinávii). Je mnoho důvodů, proč je systém WOHNFLOCK tak populární:

  • nejlepší izolační hodnoty a odolnost proti větru: v porovnání s běžnými izolačními materiály, jako skelný je laminát, vykazuje buničinová izolace nejlepší výsledky testů.
  • nejlepší rozptyl a dýchatelnost: jelikož je konstrukce vytvořena bez parotěsných zábran, vnitřní vlhký vzduch může unikat ven skrze zdi a střechu, což zaručuje zdravý životní prostor pomáhá vyvarovat se tvorbě plísní.
  • nejlepší ceny a dobrá hodnota: jelikož je systém WOHNFLOCK produkován v Rakousku, bylo možné snížit cenu buničiny, stejně tak cenu za práci (napouštění nebo aplikace). A pokud nepotřebujete parotěsnou zábranu, můžete ušetřit dvakrát.
  • nízdá výrobní energie: pro výrobu umělých izolačních materiálů se spotřebuje hodně energie. Používáním systému WOHNFLOCK se užitá energie vyplatí za 10 – 30 dní ušetřených nákladů na topení!
  • trvanlivost a možnost recyklace: zdi a střechy izolovány systémem WOHNFLOCK vás učiní šťastnými po zbytek vašeho života. A pokud bude potřeba rekonstrukce, tato izolace také není žádným problémem. Systém WOHNFLOCK může být vyčerpán a naplněn do nádob pro pozdější použití. Žádné plýtvání!
  • žádný syndrom z novostavby: systém WOHNFLOCK je recyklovatlný materiál vyrobený z novin a ekologicky neškodných ohnivzdorných materiálů.
  • doporučeno stavební biologií: systém WOHNFLOCK je doporučen stavební biologií, neboť jsou zde zrušeny parotěsné zábrany a konstrukce je udržována v "dýchatelném" stavu.